Welkom bij de Monitoring Commissie Accountancy

Op 25 september 2014 publiceerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep haar rapport ‘In het publiek belang’, met daarin een pakket van 53 maatregelen die moeten leiden tot een verbetering van kwaliteit, gedrag en cultuur in de controlepraktijk. Eén van de maatregelen die is voorgesteld door de werkgroep is het instellen van een Monitoring Commissie.

Deze onafhankelijke Commissie is op 23 juni 2015 ingesteld en is sindsdien aan het werk om de geloofwaardigheid en het gezag van de accountancysector te helpen herstellen. Het is voor alle betrokken partijen in de accountancysector noodzakelijk en relevant dat het gezag van het accountantsberoep en het werk van de accountant met kracht worden hersteld. De Commissie zal zich vol inzetten om dat te bewerkstelligen.

Op deze website vindt u informatie over de samenstelling van de Commissie, de opdracht en de uitgebrachte rapporten.

De Commissie heeft haar opdracht na 5 jaar afgerond en het eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ aangeboden aan het Bestuur van de NBA, de Minister van Financiën en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Het eindrapport is gepresenteerd op de persconferentie van 14 januari 2020 in Nieuwspoort, Den Haag.