Monitoring Commissie Accountancy

De Commissie staat onder voorzitterschap van Ada van der Veer. De voorzitter en de leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar op basis van hun deskundigheid en ervaring in het bedrijfsleven, de publieke of semipublieke sector of de wetenschap.

Ada van der Veer Ada van der Veer (1959) | Voorzitter

 

 • Voorzitter RvC Arcadis Nederland
 • Lid RvC en voorzitter AC Alliander
 • Lid RvC DEGIRO
 • Lid RvT Data Privacy Stichting
 • Bestuur Preferente Aandelen Nedap
 • Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro
 • Adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders
 • Docent Nyenrode Business Universiteit, Erasmus Universiteit en Vrije Universiteit Amsterdam

Voorheen*: Voorzitter directie Staal Bankiers, Hoofddirectie Achmea Bank Holding, CEO KPN Divisie Business Solutions, CEO Currence Holding. Eerste vrouwelijke bankdirecteur in Nederland.

Drs. Carin Gorter RA (1963)**

 

 • Lid RvC TKH Group
 • Vice voorzitter RvC en voorzitter ARC Basic Fit
 • Lid RvC en voorzitter ARC Coöperatie TVM Verzekeringen U.A.
 • Lid RvC en voorzitter AC DAS Holding NV
 • Extern lid Auditcommissie Ministerie Justitie en Veiligheid

Voorheen*: Senior Executive Vice President Group Compliance, Security & Legal bij ABN Amro. Van 2010 tot 2013 lid van de Monitoringcommissie Code Banken.
Loopbaan gestart als manager bij Moret & Limperg.

** sinds juni 2017

Erik van de Loo Prof. dr. Erik van de Loo (1956)

 

 • Professor of Organisational Behaviour, Insead, Singapore en Fontainebleau
 • Hoogleraar Leiderschap en Gedrag, TIAS School for Business and Society, Tilburg
 • Visiting Professor School of Business and Economics Vrije Universiteit, co-director VU Center for Boards and Executive Leadership Development
 • Fellow en mede-oprichter Phyleon Governance & Leadership
 • Lid Raad van Advies Noldus Information Technology

Voorheen*: hoogleraar Leiderschap en Gedrag, Vrije Universiteit Amsterdam; visiting professor Corporate Governance and Board Leadership UNIRAZAK Kuala Lumpur, klinisch psycholoog Koninklijke Landmacht, en universitair docent Universiteit Leiden.

Marcel Pheijffer Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA (1967)

 

 • Hoogleraar Accountancy Nyenrode Business Universiteit
 • Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden
 • Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
 • Optredend als (gerechtelijk) deskundige
 • Columnist in o.a. Financieele Dagblad en weblog op www.accountant.nl

Voorheen*: werkzaam bij FIOD en de Belastingdienst.

De Monitoring Commissie Accountancy is ingesteld door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) maar verricht in volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid haar onderzoeken, rapporteert daarover en doet concrete aanbevelingen.

* betreft hoofdfuncties